Redovisning av jämställdhetsarbetet


Här återfinns de mål, delmål och kriterier som valts ut för att mäta, följa upp och skapa underlag för förbättring av jämställdhetsarbetet.

1. Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet

1. 1. Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för en jämställd verksamhet

Beskrivning

1. 1. 2. Kön/genus beaktas i uppföljningen av verksamhetens mål

Beskrivning

Beskrivning

1. 1. 4. Planerade förbättringsåtgärder för jämställda verksamheter har genomförts

Beskrivning

Beskrivning

Beskrivning

Beskrivning


1. 2. Kvinnor och män framställs jämställt

I kommentarsfältet: Beskriv kort hur granskning skett, resultat och förslag till åtgärder.

Beskrivning

Beskrivning

Beskrivning