Redovisning av jämställdhetsarbetet


Här återfinns de mål, delmål och kriterier som valts ut för att mäta, följa upp och skapa underlag för förbättring av jämställdhetsarbetet.

1. På skolan bedrivs ett systematiskt arbete för jämställdhet

1. 1. Skolan har mål för en jämställd verksamhet.

Beskrivning

1. 1. 2. Uppföljning av skolans verksamhetsmål beaktar kön/genus.

Beskrivning


1. 2. Skolans arbete för likabehandling bedrivs med ett jämställdhetsperspektiv.

Beskrivning


1. 3. Skolans systematiska kvalitetsarbete beaktar jämställdhet.

I kommentarsfältet: Beskriv kort arbetat med mål för en jämställd verksamhet, hur arbetet för likabehandling och det systematiska kvalitetsarbetet beaktar jämställdhet:

Beskrivning

Beskrivning