Redovisning av jämställdhetsarbetet


Här återfinns de mål, delmål och kriterier som valts ut för att mäta, följa upp och skapa underlag för förbättring av jämställdhetsarbetet.

1. Systematiskt förbättringsarbete för en jämställd verksamhet

1. 1. De delar av Handlingsprogrammet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor som avser räddningstjänstens verksamhet är jämställdhetsintegrerat.

I kommentarsfältet: Beskriv kort hur handlingsprogrammet har jämställdhetsintegrerats och vilka åtgärder som föreslås för ökad trygghet och säkerhet för kvinnor och män.

Beskrivning


1. 2. Räddningstjänsten bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för en jämställd verksamhet.

Beskrivning

Beskrivning

Beskrivning

Beskrivning