Redovisning av jämställdhetsarbetet

Med hjälp av verktyget makEQuality får du stöd för att planera, följa upp och redovisa jämställdhetsarbetet i din organisation. Verktyget består idag av fem moduler; bas, kommun (bas + kommunmål inom t.ex. jämställd socialtjänst, mäns våld mot kvinnor, säker och hållbar samhällsutveckling och ekonomisk jämställdhet), förskola, skola och räddningstjänst.

Så här går du tillväga

1. Redovisa jämställdhetsarbetet

Fyll i verktyget med mål och indikatorer där ni redovisar hur långt din organisation kommit i det egna jämställdhetsarbetet.

2. Skapa resultatrapport

Öppna resultatrapport för att se delmål och kriterier samt uträknade betyg baserat på ifylld redovisning. Kommentarer från verktyget följer med till resultatrapporten och är här öppna för redigering. De rubriker vars fält ej fylls med text försvinner i slutversionen av rapporten.

Betygen i resultatrapporten ger en indikation på hur långt verksamheten har kommit med jämställdhetsarbetet inom olika områden. 1 är lägsta betyg, 10 är högsta betyg.

Verksamhetsområden