Resultatrapport

I resultatrapporten ser du betygen per mål och delmål som visar resultatet för dina redovisade svar.
Betygen ger en indikation på hur långt verksamheten har kommit med jämställdhetsarbetet inom olika områden. 1 är lägsta betyg, 10 är högsta betyg. Här nedan kan du läsa mer ingående om beräkningen av betyg.

Beräkning av betyg

I makEQuality beräknas betyg som indikerar hur långt verksamheten kommit med sitt jämställdhetsarbete. Betyg räknas dels på målnivå, dels på en övergripande nivå. Det samlade betyget är ett medelvärde av betygen från samtliga mål. Betyget per mål är ett medelvärde av samtliga relaterade delmål. Betyget per delmål och dess indikator är ett medelvärde av samtliga relaterade svar.

Svaren på varje indikator är graderade från 1 till 5, där 1 anses som mycket dåligt och 5 mycket bra. Svaren är översatta till en 10-gradig skala, där 1 anses som mycket dåligt och 10 mycket bra. I de fall där svaren anges som andel av något, tex 20 av totalt 100, speglar betyget andelen, i detta fallet 0,2 som blir betyg 3,25.

Delmål med svarsalternativ 1-5

Svaren 1-5 räknas om till en skala som går från 1-10 där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Medelbetyg (som motsvaras av svarsalternativ 3) blir alltså betyg 5,5.

SvarBetyg
11
23,25
35,5
47,75
510

Medelvärdet av alla svarsalternativ under ett delmål ger betyget för respektive delmål. Det innebär att med få svarsalternativ får varje svarsvärde en större vikt till skillnad mot om ett delmål har många svarsalternativ. Ingen annan viktning av svar och mål sker.