Kontakt

Lillemor Harnell, handläggare
lillemor.harnell@skl.se

Avdelningen för vård och omsorg
Sektionen för hälsa och jämställdhet