Välkommen till makEQuality!

makEQuality är verktyget för dig som vill redovisa, följa upp och förbättra jämställdhetsarbetet i din verksamhet. Det kan även användas för att jämföra jämställdhetsarbete i olika verksamheter.

makEQuality har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som en möjlighet för kommuner, landsting och företag att kvalitetssäkra sitt arbete med att jämställdhetsintegrera verksamheten.


Hållbar jämställdhet

Jämställdhet handlar om att alla ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Därför ska var och en som använder offentligt finansierad verksamhet kunna känna sig trygg i vetskapen om att bemötande och service, liksom resursfördelning, utformas på ett likvärdigt sätt för kvinnor, män, flickor och pojkar.